Programma

Op 15 december vindt de derde editie van het Nationaal Hub Congres plaats. Dit keer zijn we te gast op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. We trekken samen op met het seminar Master City Developer.

 • TijdTitelSprekerType
 • 09:00 - 10:00Inloop met een heerlijke kop koffie, thee en wat lekkers. Ontmoet de andere deelnemers van het HUB Congres en de Zero Emissie Conferentie  20221215
 • 10:00 - 11:00Sessieronde 1: Kies één van de drie parallelsessies die je het beste past! Meerdere sprekers 20221215
 • 10:00 - 11:00Op weg naar een samenhangend netwerk van hubs en knooppunten Bas ScholtenNick Juffermans  20221215

  Veel overheden werken aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem, waarin mobiliteitshubs en OV-knooppunten een belangrijke rol spelen. Het is belangrijk dat deze knopen gemak bieden aan reizigers en daarom is het relevant om op regionaal niveau tot een samenhangend netwerk te komen. Goudappel en APPM hebben in opdracht van CROW een handreiking opgesteld voor het opzetten van een regionaal samenhangend netwerk van mobiliteitshubs en knooppunten. De handreiking geeft inzicht in hoe mobiliteitshubs en knooppunten samenhangen, aan welke doelstellingen zij een bijdrage leveren en biedt een integrale aanpak voor inhoud en proces. In de sessie presenteren Goudappel en APPM in hoofdlijnen de handreiking en geven zij praktische tips over het omgaan met het modewoord ‘mobiliteitshubs’.

  Door Bas Scholten, Nick Juffermans

 • 10:00 - 11:00Panelgesprek over de hub als middel voor een leefbare stad en omgevingDick de PaterWilco van de VossePeter Bezema  20221215

  We zien de hub als een middel om de leefbare stad en haar omgeving beter te maken. We willen vooral een integrale aanpak. En beginnen bij bestaande voorzieningen. Hoe doen we dat met elkaar en wat hebben we dan van elkaar, publiek en private partijen, nodig? Praat, denk en doe mee tijdens dit interactieve panel onder leiding van Martin Guit (gemeente Rotterdam), Dick de Pater (APCOA), Ron Hemelrijk (Mobian), Peter Bezema (gemeente Rotterdam) en Wilco van de Vosse (SHPV).

  Door Dick de Pater, Wilco van de Vosse, Peter Bezema

 • 10:00 - 11:00Woningbouwopgave vraagt om slimme, duurzame mobiliteit.Caspar de Jonge  20221215

  De toenemende druk op de ruimte en de verstedelijkingsopgave dwingen ons tot het maken van drastische keuzes. Slim en duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte betekent vooral ook dúrven. Mobiliteitsbeleid drastisch aanpassen is een voorbeeld. En nadenken over een geïntegreerde aanpak. Zo kunnen we niet alleen beïnvloeden welke mobiliteit waar en wanneer ontstaat, maar ook ervoor zorgen dat die zo duurzaam mogelijk is.


  Nieuwe ontwerpprincipes maken nieuwe ruimtelijke keuzes mogelijk. Denk aan hubs, Mobility as a Service en deelmobiliteit. Hiermee kunnen benodigde parkeerruimte, investeringen in infrastructuur en de impact op de leefomgeving worden beperkt. Namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vertelt Caspar de Jonge, programmamanager Data en Diensten er meer over.

  Door Caspar de Jonge

 • 11:00 - 11:30Korte break en verplaatsen naar de volgende sessie  20221215
 • 11:30 - 12:30Sessieronde 2: Kies welke sessie jij wilt bijwonen! Meerdere sprekers 20221215
 • 11:30 - 12:30MicroHUBSMatthijs van OrsouwThijs van der Wiel  20221215

  De interesse in mobiliteitshubs is enorm. Hubs worden steeds vaker gezien als dé oplossing voor het bereikbaar houden van onze steden en het verduurzamen van mobiliteit. En hoezeer wij bij XTNT ook overtuigd zijn van de potentiële kracht van de mobiliteitshub, het effect staat en valt bij het op de juiste manier inrichten, inzetten en zichtbaar maken van de hub. Bij het uitdenken van hubs is het daarom allereerst belangrijk om een gedegen aanpak te kiezen. Een gebieds- en doelgroepenanalyse, communicatie- en stimuleringsplan en een monitoring- en evaluatieplan mogen daarbij zeker niet ontbreken. Op het HUB Congres deelt mobiliteitsadviseur Matthijs van Orsouw samen met Thijs van der Wiel de eerste stappen om te nemen als een hub een interessant middel voor een verbetering van bereikbaarheid en verduurzaming lijkt. Waarom zijn bepaalde analyses dan heel waardevol, met wie moet je samenwerken, waar zitten de kansen en wat zijn de valkuilen? Kortom, welke aanpak kies je om dit maatwerkproduct tot een succes te maken? Op basis van praktijkervaring en eerder uitgevoerde onderzoeken blijft geen vraag onbeantwoord.

  Door Matthijs van Orsouw, Thijs van der Wiel

 • 11:30 - 12:30Inclusiviteit, toegankelijkheid, leefbaarheid Martin Courtz  20221215

  Hubs in Groningen en Drenthe zijn meer dan mobiliteitshubs. Het zijn/worden knooppunten die een positieve bijdrage leveren aan de inclusieve samenleving. Hierbij ligt de nadruk op de bereikbaarheid van voorzieningen en de leefbaarheid van de regio. Door een passend aanbod van openbaar, publiek en deelvervoer bieden we een publieke mobiliteit voor iedereen. Door voorzieningen aan bestaande en nieuwe knooppunten te koppelen, worden deze voorzieningen beter bereikbaar voor iedereen, ook zonder eigen vervoer. 

  Door Martin Courtz

 • 11:30 - 12:30Panelgesprek: Mobiliteitshub is de toekomstMartijn EltingMarco DuijnisveldMark Verbeet  20221215

  In een ideale samenleving is alles dichtbij. Toch is niet altijd alles op korte afstand aanwezig en dus is voor de langere afstanden veelal andere mobiliteit nodig dan voor kortere afstanden. Veel mensen kiezen ervoor om met de auto te reizen vanwege snelheid of comfort. Maar ook het reizen met andere vormen van mobiliteit kan heel prettig zijn wanneer we ons bij het ontwerpen van mobiliteit niet alleen concentreren op ‘sneller’, maar veel meer op ‘aangenamer’ en ‘functioneler’. Mobiliteitshubs zijn hierin de toekomst. Maar hoe zorg je ervoor dat mobiliteitshubs op de juiste plaats met het juiste aanbod worden ontwikkeld? En hoe zorg je ervoor dat mensen het mobiliteitsaanbod in de hub gaan gebruiken?

  Schuif aan bij dit gesprek onder leiding van Marco Duijnisveld (Movares) en Martijn Elting (&Morgen).

  Door Martijn Elting, Marco Duijnisveld, Mark Verbeet

 • 12:30 - 13:30Lekker lange netwerklunch samen met de deelnemers aan de Zero Emissie Conferentie én het seminair Masterclass City Developers  20221215
 • 13:30 - 15:00Drie keynotes over de busines case van hubs Meerdere sprekers 20221215
 • 13:30 - 15:00Parkeergarages ombouwen tot hub verandert businesscaseTheo Thuis  20221215

  Parkeerbeheerder Q-Park bouwt, samen met de gemeente Den Haag en Shell Mobility Services, een parkeervoorziening om tot hub. “Dat betekent wel dat je diensten gaat delen en dat businesscases veranderen”, vertelt innovatiedirecteur Theo Thuis.

  "In Den Haag zitten we momenteel in de omgevingsvergunningsfase. Voor de micromobiliteit gaan we oefenen met station based parkeren, zodat bijvoorbeeld deelscooters hun rit kunnen starten en eindigen in onze garages, in plaats van free floating in de openbare ruimte. Daarmee creëren we extra waarde voor de gehele maatschappij.”
  De gemeente voorkomt hiermee namelijk verrommeling op straat. De andere kant is dat Q-Park de parkeerruimte gaat delen met andere mobiliteitsaanbieders. Daar leidt tot andere business cases.

  Door Theo Thuis

 • 13:30 - 15:00'Businesscase mobiliteitshubs altijd positief'Martin Courtz  20221215

  “Veel mensen zijn nog tekeningen aan het maken en boekjes aan het schrijven over hoe, waar en wanneer hubs geopend worden, maar in Groningen Drenthe hebben we ondertussen al 57 hubs. We lopen voor de muziek uit”, zegt programmamanager Martin Courtz van Hub | Groningen Drenthe. In Groningen Drenthe heeft men dus al voldoende ervaring met hubs.

  Drie keer publiek
  Wat kan de programmamanager vertellen over de businesscase van de hubs? “Die is altijd positief”, volgens Courtz. Misschien niet in geld, maar wél in inclusiviteit, in meedoen. Hij kijkt naar Publieke mobiliteit (en dat is breder dan openbaar vervoer) en Publieke voorzieningen in de Publieke ruimte. De markt kijkt vaak anders, is bezig met ‘waar kan ik het meeste geld verdienen’. Vanuit bedrijfsperspectief is dat logisch, maar voor Courtz is het niet belangrijk. “Je moet kijken naar wat het beste past, naar wat nodig is.” Daarmee is ook het antwoord gegeven op de vraag wie waar verantwoordelijk voor is, zegt Courtz. “Het gaat uiteindelijk over ruimtegebruik en dus moet je bij de overheid zijn.” Weten waar de hubs zijn? Je kunt ze vinden op www.reisviahub.nl.

  Door Martin Courtz

 • 13:30 - 15:00Maud van Alphen - Managing Director bij HelyMaud van Alphen  20221215
 • 15:00 - 15:30Pauze  20221215
 • 15:30 - 16:30Panelgesprek onder leiding van Nick JuffermansNick JuffermansMartin CourtzSander BuninghGiuliano MingardoTheo Thuis 20221215

  Onder leiding van Nick Juffermans worden stellingen besproken en ook jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd. 

  We hebben allemaal vragen, ideeën, tegenwerpingen naar aanleiding van de keynotes van voor de pauze. Het is tijd om door te praten. We behandelen stellingen die verdiepen, duiding geven, je laten nadenken.

  Hierbij alvast een voorproefje van zo'n stelling: Concessies zouden gecombineerd moeten worden: deelmobiliteit aanbieden in de stad mag alleen als de marktpartij ook het buitengebied faciliteert.

  Door Nick Juffermans, Martin Courtz, Sander Buningh, Giuliano Mingardo, Theo Thuis

 • 16:30 - 17:30Borrel  20221215
Terug naar boven