Save the Date: Zero Emissie Conferentie

In bussenland staat 2025 met rode pen omcirkeld: dan moeten alle nieuwe bussen ‘zero emissie aan de uitlaat’ rijden. Maar wat zijn de risico’s en de kansen, nu nieuwe ontwikkelingen zich voordoen? Hoor het tijdens de Zero Emissie Conferentie op 17 november, onder leiding van dagvoorzitter Marc Maartens.

De Zero Emissie Conferentie wordt dit jaar live georganiseerd op dezelfde dag én locatie als het Nationaal HUB Congres 2022. Marc Maartens zal in verschillende panelgesprekken de meest actuele thema’s bespreken.

Doorpakken na corona
De coronacrisis heeft er stevig ingehakt in de ov-wereld. Door coronamaatregelen lieten veel reizigers het ov links liggen, terwijl vervoerders beschikbaar moesten blijven waarvoor het Rijk hen financieel compenseerde. Nu de coronabeperkingen zijn opgeheven, verwacht het Rijk reizigersherstel en wordt de vergoeding afgebouwd.

Maar hoe verloopt dat reizigersherstel eigenlijk? Moet de sector rekening houden met minder reizigers en is dat eigenlijk erg? Wat betekent dat voor de zero-emissieambities? Of kan het allemaal niet gewoon veel slimmer? We bespreken het met enkele hoofdrolspelers.

Energievraagstukken
Doordat wereldwijd de energieprijzen stijgen, terwijl bijna ons volledige wagenpark op batterijen rijdt, wordt busexploitatie duurder. En dat terwijl vorig jaar al op de ZE-Conferentie werd gesteld dat waterstof een kostenneutraal alternatief is.

Bovendien wil Nederland zich onderscheiden op waterstofgebied. Wat is de stand van waterstofpilots in het ov en hoe gaan vervoerders om met de risico’s? We gaan erover in gesprek met ervaringsdeskundigen.

Geopolitieke kwesties
In april van dit jaar won EBS de concessie IJssel-Vecht en de vervoerder rijdt de komende dertien jaar grotendeels met de Chinese BYD-bussen, waarvan de problemen uit het verleden opgelost schijnen te zijn. Hoe hebben Keolis en BYD de problemen verholpen en zijn Nederlandse bussen eigenlijk niet gewoon beter? We hebben het erover met de belangrijkste partijen.

Noteer dus vast 17 november in je agenda en houd de website in de gaten voor het definitieve programma én aanmeldmogelijkheden.

Terug naar boven